תקנות הגנת הפרטיות

במאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות אשר אושרו ע"י כנסת ישראל. התקנות מציבות רף חדש של הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע. התקנות תחייבנה ארגונים, חברות וגופים ציבוריים בישראל אשר מנהלים או מחזיקים במאגרי מידע אישי.

התקנות קובעות מנגנונים ודרישות אשר מטרתם הכנסת נושא אבטחת המידע לחלק משגרת הניהול של הארגון.

בתקנות ניתן למצוא חלוקה לארבע קבוצות:

1.מאגר מידע המנוהל ע"י יחיד

מאגר מידע שמנהל יחיד או תאגיד בבעלות יחיד, ואשר רק היחיד ולכל היותר שני בעלי הרשאה נוספים רשאים לעשות בו שימוש.

2.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הבסיסית

 מאגר הכולל מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם, מידע על עבר פלילי, מידע על נתוני תקשורת ומידע ביומטרי אם מדובר בתמונות פנים בלבד. בנוסף, מידע על נכסיו של אדם, חובותיו והתחייבויותיו הכלכליות, מצבו הכלכלי וכדומה, וזאת בתנאי שהמידע מתייחס רק למועסקים או הספקים של בעל מאגר המידע, ומשמש לניהול העסק בלבד.

3.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הבינונית

 מאגר מידע אשר בעלי הרשאת הגישה אליו גדולה מעשרה ושמטרתו העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק - כמו למשל שירותי דיוור ישיר. בנוסף, מאגר מידע שבעליו הוא גוף ציבורי, מאגר מידע הכולל מידע על צנעת חייו האישיים של אדם - מידע רפואי, גנטי, ביומטרי, דעות פוליטיות, עבר פלילי ועוד.

4.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הגבוהה

מאגר מידע, כולל מאגר של גוף ציבורי, אשר מטרתו לאסוף מידע לצורך מסירתו לאחר ויש בו מידע אודות 100,000 אנשים ומעלה או שמספר בעלי הרשאת הגישה למידע עולה על 100. בנוסף, מאגר המכיל מידע רגיש אודות 100,000 אנשים ומעלה או שמספר בעלי הרשאת הגישה למידע בו עולה על 100.

חברת Titans Security מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב גיבוש החזון דרך הכנת תכנית אסטרטגית ליישום, תוך מתן הכוונה, סיוע וייעוץ מקצה לקצה.

רוצים לשמוע עוד?

אל תהססו לפנות אלינו, הנציגים הרלוונטים יצרו עמכם קשר בהקדם האפשרי.