risk-managmen_2t.png

ייעוץ וליווי

Consulting-2.png

DPO As A Service

DPO As A Service

מיקור חוץ של קצין הגנת מידע עבור ציות לתקנות ה- GDPR

חוק ה-GDPR מכיר ב-DPO בחברה כגורם מפתח בהנחיית הארגון לציות התקנות. התקנות מגדירות מקרים בהם חלה חובת מינוי DPO בארגון.

לדוגמא:

 • רשות ציבורית

 • עיבוד מידע בדרך של ניטור שיטתי ורחב היקף

 • עיבוד רחב היקף של מידע רגיש

 • דין מדינה החברה באיחוד האירופי מחייב מינוי כזה

consulting_19.png

גם כאשר ה- GDPR אינו דורש במפורש מינוי של DPO, הוא מעודד מינוי כזה על מנת להיערך ולציית לחוק.

ארגונים רבים, ובעיקר הקטנים שבהם, עשויים לגלות כי אחריות ה-DPO הכרחית, וזאת בהתחשב בהיקף הידע הדרוש עבור עיבוד נתונים ופעולות אבטחת המידע הנוגעים בהיבטיו המשפטיים של ה-GDPR.

התקנה מאפשרת לארגונים לקחת מיקור חוץ של DPO. בעידן הנוכחי, בו ישנו מחסור באנשי DPO  מקצועיים ומיומנים להתמודדות עם האחריות הגדולה המוטלת על ה-DPO, פתרון מיקור החוץ יכול להוות פתרון יעיל כדי לענות על דרישות הציות של ה-GDPR תוך התמקדות בפעילות הליבה של הארגון.

קצין הגנת המידע של טייטנס:

 • משמש כקצין הגנת נתונים של הארגון בהתאם לדרישות ה- GDPR.

 • משמש כיועץ עצמאי בארגון.

 • מתמודד עם הגנת הפרטיות והמידע ומציע פתרונות יעילים .

 • מסייע בהגברת המודעות והכשרת העובדים בנושא הגנת הפרטיות.

 • מסייע בהתאמת הארגון לחוק ה- GDPR.

 • משמש איש הקשר של החברה מול רשויות הגנת הפרטיות.

 • מסייע להתמודד עם הגנת הפרטיות של לקוחות החברה.

 • מקטין את סיכוניי הגנת הפרטיות.

 • מגדיר את הליכי עיבוד הנתונים.

 • אחראי לניהול סקר סיכונים של הגנת הפרטיות.

יתרונותיו של מינוי קצין הגנת המידע:

 • פתרון יעיל וחסכוני בנושא הגנת הפרטיות לארגון

 • שותף פעיל בארגון לכל נושא הגנת הפרטיות והמידע.

 • עמידה בדרישות ה- GDPR בנושא חובת מינוי DPO.

 • גישה זמינה ליעוץ מקצועי בתחום הגנת הפרטיות.

 • ייעוץ אישי ומתן פתרונות ארגוניים בהגנת הפרטיות.

 • פתרון יעיל, מעשי וחסכוני להתאמת ה- GDPR בארגון.

 • גישה לגורםDPO  בלתי תלוי/עצמאי אשר אינו זמין באופן פנים ארגוני.

 • מניעת ניגוד עניינים בין ה- DPO לפעילויות עסקיות אחרות בארגון.

 • מענה יעיל וחסכוני לעומת מינוי DPO קבוע בארגון.

 • מספק מענה להכשרה ותאימות עבור ה- GDPR.

צרו קשר ונשמח לשלוח לכם הצעת מחיר למינוי DPO עבור ארגונכם

רוצים לשמוע עוד?

אל תהססו לפנות אלינו, הנציגים הרלוונטים יצרו עמכם קשר בהקדם האפשרי.