ISO 9001

מערכת לניהול איכות

מקור התקן

ISO 9001 הינו תקן מסדרת תקני ISO 9000, סדרת תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומית .(ISO) הסדרה מחולקת למספר תקנים נפרדים המתייחסים זה לזה, והיא מתאימה לכל סוגי הטכנולוגיות ולכל סוגי הספקים (יצרנים ונותני שירותים), תוך הצגת דרישות המינימום. לצורך השלמת תהליך ההטמעה של התקן יש להוסיף לו דרישות ספציפיות לפי אופי המוצר, השירות וטכנולוגיית הייצור.

מהות התקן - ISO 9001

התקן הרחב ביותר, המקיף את כל מחזור חיי המוצר תוך שימוש בגישה מבוססת תהליכים,

במחזור: תכנן - בצע - בדוק - פעל (PDCA), ובחשיבה מבוססת סיכונים כלליים לבניה של מערכת ניהול איכות מועילה (אפקטיבית).

עקרונות התקן

  • התמקדות בלקוח: הבנת וזיהוי צרכי הלקוח תוך התמקדות בציפיותיו מהשירות או המוצר.

  • מחויבות הנהלה: ההנהלה כגורם אחראי להתוויית מדיניות ברורה, עקבית ומחייבת לאיכות.

  •  גישה מבוססת תהליכים וגישה מערכתית: תאום וארגון של תהליכים שונים בארגון תוך בניית יחסי גומלין בין מחלקות שונות בארגון לטובת ייעול תצורת העבודה בארגון והפקת תוצאות מיטביות בהתאם למטרות הארגון.

  •  המשאב האנושי: טיפוח מתמיד של הגורם האנושי בארגון באמצעות הכשרת עובדים.

  •  שיפור מתמיד: התמדה בעקרון השיפור המתמיד באמצעות מדידת תהליכים, ניתוח נתונים והסקת מסקנות לצורך שיפור וייעול מתמיד

  • קבלת החלטות: קבלת החלטות המבוססות על נתוני אמת וניתוח מושכל.

  • קשרי ספקים: הקפדה על מערכת יחסים בעלת תועלת הדדית הן לספק והן לארגון.

חברת Titans Security מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב גיבוש החזון דרך הכנת תכנית אסטרטגית ליישום, תוך מתן הכוונה, סיוע וייעוץ מקצה לקצה.

רוצים לשמוע עוד?

אל תהססו לפנות אלינו, הנציגים הרלוונטים יצרו עמכם קשר בהקדם האפשרי.