Privacy Shield

הסדר ה- Privacy Shield מגדיר את התנאים המחייבים אודות העברת מידע פרטי של תושבים באיחוד האירופי ושוויץ לידי חברות בארה"ב.

למעשה, חברות אמריקאיות שנמצאות בהסדר יהיו כפופות להתחייבויות חמורות להגנת מידע אישי של תושבים אירופאיים.

privacy_shield.png

ההוראות קובעות, בין היתר, כי השימוש במידע אשר נאסף ע"י החברה ישמש רק עבור המטרות אשר הוגדרו מראש ע"י הצדדים, מתן אפשרות לביטול הרשאה שניתנה להעברת מידע לצד שלישי ולמטרה החורגת להרשאה שניתנה מלכתחילה, פירוט ומטרות השימוש במידע, התחייבות לנקיטת אמצעיים מתאימים לשמירה והגנת המידע, לדרוש את תיקון או מחיקת המידע ועוד.

להלן דוגמאות להשפעת ה- Privacy Shield על חברות ישראליות:

1. חברות ישראליות המקבלות שירותים מספקים אמריקאים, תצטרכנה לקבל אישור תאימות ל- Privacy Shield.

2. חברות ישראליות המעוניינות בהעברת מידע לחברה אמריקאית, אשר לא עומדת בציות ל- Privacy Shield, לא תוכלנה לעשות כן.

3. חברות ישראליות הפועלות באיחוד האירופי באמצעות חברות בת, תאלצנה לוודא כי העברת המידע ע"י חברת הבת אל מחוץ לגבולות האיחוד האירופי נעשות בהתאם להסדר.

חברת Titans Security מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב גיבוש החזון דרך הכנת תכנית אסטרטגית ליישום, תוך מתן הכוונה, סיוע וייעוץ מקצה לקצה.

רוצים לשמוע עוד?

אל תהססו לפנות אלינו, הנציגים הרלוונטים יצרו עמכם קשר בהקדם האפשרי.