top of page

תקנות הגנת הפרטיות

במאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות אשר אושרו ע"י כנסת ישראל. התקנות מציבות רף חדש של הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע. התקנות תחייבנה ארגונים, חברות וגופים ציבוריים בישראל אשר מנהלים או מחזיקים במאגרי מידע אישי. התקנות קובעות מנגנונים ודרישות אשר מטרתם הכנסת נושא אבטחת המידע לחלק משגרת הניהול של הארגון.

בתקנות ניתן למצוא חלוקה לארבע קבוצות:

מאגר מידע אבטחת מידע

1.מאגר מידע המנוהל ע"י יחיד

מאגר מידע שמנהל יחיד או תאגיד בבעלות יחיד, ואשר רק היחיד ולכל היותר שני בעלי הרשאה נוספים רשאים לעשות בו שימוש.

2.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הבסיסית

 מאגר הכולל מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם, מידע על עבר פלילי, מידע על נתוני תקשורת ומידע ביומטרי אם מדובר בתמונות פנים בלבד. בנוסף, מידע על נכסיו של אדם, חובותיו והתחייבויותיו הכלכליות, מצבו הכלכלי וכדומה, וזאת בתנאי שהמידע מתייחס רק למועסקים או הספקים של בעל מאגר המידע, ומשמש לניהול העסק בלבד.

3.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הבינונית

 מאגר מידע אשר בעלי הרשאת הגישה אליו גדולה מעשרה ושמטרתו העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק - כמו למשל שירותי דיוור ישיר. בנוסף, מאגר מידע שבעליו הוא גוף ציבורי, מאגר מידע הכולל מידע על צנעת חייו האישיים של אדם - מידע רפואי, גנטי, ביומטרי, דעות פוליטיות, עבר פלילי ועוד.

4.מאגרים עליהם חלה רמת האבטחה הגבוהה

מאגר מידע, כולל מאגר של גוף ציבורי, אשר מטרתו לאסוף מידע לצורך מסירתו לאחר ויש בו מידע אודות 100,000 אנשים ומעלה או שמספר בעלי הרשאת הגישה למידע עולה על 100. בנוסף, מאגר המכיל מידע רגיש אודות 100,000 אנשים ומעלה או שמספר בעלי הרשאת הגישה למידע בו עולה על 100.​

הייחודיות שלנו

חברת Titans Security מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב גיבוש החזון דרך הכנת תכנית אסטרטגית ליישום, תוך מתן הכוונה, סיוע וייעוץ מקצה לקצה.

אייקון ליווי מלא

ליווי מלא

ליווי מלא מההתחלה ועד הסוף, כולל עבודה מול גופי ההתעדה (תוך חסכון בזמן ובירוקרטיה מיותר)

אייקון ניסיון עשיר

ניסיון עשיר

ניסיון עשיר בביצוע אלפי פרויקטים בארץ ובעולם (מעל 50 מדינות בעולם), בכלל המגזרים (פיננסי, טלקום, ממשלתי, היי-טק, מפעלים, ועוד)

אייקון מעל 20 שנות ניסיון

מעל 20 שנות ניסיון

עם ניסיון לא משחקים. הניסיון העשיר שלנו מאפשר לקצר לכם תהליכים ולהפוך את תהליך ההתעדה לפשוט, יעיל ומהיר

אייקון ללא מתורגמנים

ללא מתורגמנים

כל היועצים שלנו דוברים וכותבים אנגלית ברמת שפת אם, אין צורך במתורגמנים כלל, חיסכון בזמן ועלות

אייקון אישור התעדה

אישור התעדה

אנחנו מספקים לכם אישור פורמאלי על כך שהארגון כבר נמצא בתהליך ההתעדה עם תחילת העבודה (מסייע לארגון שניגשים למכרזים או מחויבים לספק מענה ללקוח)

אייקון צוות מומחים בכיר

צוות מומחים בכיר

בעלי הסמכות בינלאומיות רלוונטיות

(ISO 27001 LEAD AUDITOR,

CISSP CISM, CISA, CGEIT, CRISC, ועוד)

bottom of page