top of page

Privacy Shield

הסדר ה- Privacy Shield מגדיר את התנאים המחייבים אודות העברת מידע פרטי של תושבים באיחוד האירופי ושוויץ לידי חברות בארה"ב.

​למעשה, חברות אמריקאיות שנמצאות בהסדר יהיו כפופות להתחייבויות חמורות להגנת מידע אישי של תושבים אירופאיים.

ההוראות קובעות, בין היתר, כי השימוש במידע אשר נאסף ע"י החברה ישמש רק עבור המטרות אשר הוגדרו מראש ע"י הצדדים, מתן אפשרות לביטול הרשאה שניתנה להעברת מידע לצד שלישי ולמטרה החורגת להרשאה שניתנה מלכתחילה, פירוט ומטרות השימוש במידע, התחייבות לנקיטת אמצעיים מתאימים לשמירה והגנת המידע, לדרוש את תיקון או מחיקת המידע ועוד.

דוגמאות להשפעת ה- Privacy Shield על חברות ישראליות:

Privacy Shiled Framework
  1.  חברות ישראליות המקבלות שירותים מספקים אמריקאים, תצטרכנה לקבל אישור תאימות ל- Privacy Shield.

  2. חברות ישראליות המעוניינות בהעברת מידע לחברה אמריקאית, אשר לא עומדת בציות ל- Privacy Shield,       לא תוכלנה לעשות כן.

  3. חברות ישראליות הפועלות באיחוד האירופי באמצעות חברות בת, תאלצנה לוודא כי העברת המידע ע"י חברת הבת אל מחוץ לגבולות האיחוד האירופי נעשות בהתאם להסדר.

הייחודיות שלנו

חברת Titans Security מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב גיבוש החזון דרך הכנת תכנית אסטרטגית ליישום, תוך מתן הכוונה, סיוע וייעוץ מקצה לקצה.

אייקון ליווי מלא

ליווי מלא

ליווי מלא מההתחלה ועד הסוף, כולל עבודה מול גופי ההתעדה (תוך חסכון בזמן ובירוקרטיה מיותר)

אייקון ניסיון עשיר

ניסיון עשיר

ניסיון עשיר בביצוע אלפי פרויקטים בארץ ובעולם (מעל 50 מדינות בעולם), בכלל המגזרים (פיננסי, טלקום, ממשלתי, היי-טק, מפעלים, ועוד)

אייקון מעל 20 שנות ניסיון

מעל 20 שנות ניסיון

עם ניסיון לא משחקים. הניסיון העשיר שלנו מאפשר לקצר לכם תהליכים ולהפוך את תהליך ההתעדה לפשוט, יעיל ומהיר

אייקון ללא מתורגמנים

ללא מתורגמנים

כל היועצים שלנו דוברים וכותבים אנגלית ברמת שפת אם, אין צורך במתורגמנים כלל, חיסכון בזמן ועלות

אייקון אישור התעדה

אישור התעדה

אנחנו מספקים לכם אישור פורמאלי על כך שהארגון כבר נמצא בתהליך ההתעדה עם תחילת העבודה (מסייע לארגון שניגשים למכרזים או מחויבים לספק מענה ללקוח)

אייקון צוות מומחים בכיר

צוות מומחים בכיר

בעלי הסמכות בינלאומיות רלוונטיות

(ISO 27001 LEAD AUDITOR,

CISSP CISM, CISA, CGEIT, CRISC, ועוד)

bottom of page